Studieuppgifter: Vem är religiös?

 

Religiositet och ord & begrepp

 

1. Förklara begreppen ateist, agnostiker, troende, naturreligiös och ödestroende samt orden monoteism, polyteism och panteism. Vilket sätt att tänka liknar mest ditt eget? Förklara hur du tänker och varför du tänker som du gör.

2. Är Sverige ett kristet land? Är du kristen? Motivera dina svar.

3. Vad menas med sekularisering? Kan du ge exempel som visar att vi lever i ett sekulariserat land?

4. Vad innebär knapphetsteorin? Kan du ge något exempel på områden där den gäller för dig?

5. Förklara teodicéproblemet med egna ord. Hur ställer du dig i frågan?

6. Hur har religionen i Sverige förändrats de sista 200 åren? Vilka kyrkor och samfund känner du till i det område där du bor?

7. När fyller kyrkan någon funktion i dagens samhälle? Motivera

8. Vad menas med att människor är privatreligiösa? Förklara med dina egna ord.

9. Hur eller på vilka sätt kan man tillhöra en religion?

 

 

Vad innebär följande begrepp?

 

1. etnocentrism

2. konvertera

3. ortodox

4. fundamentalism

5. liberal

6. norm

7. existentiell

8. urkund

9. dogm

11. synkretism

12. new age

 

 

Uppdaterad 13 september 2016