Wicca

Wiccarörelsen är, väldigt förenklat, en form av ”häxrörelse” som grundades i Storbritannien av Gerald Gardner under 1945-1950-talet. Därefter spred den sig till USA och övriga Europa. En del wiccaner anser att wicca är en mångtusenårig religion som bevarats av medeltidens häxor fram till idag, men just religionen wicca skapades och grundades alltså under mitten av 1900-talet.

Wiccaner utövar modern häxkonst, och ofta betonas en feminin aspekt: gudinnan. Man kan vara organiserad och initieras i ett coven (sammanslutning/församling), eller så kan man utöva wicca ensam som så kallad solitär wiccan.

Wicca är alltså ett samlingsnamn för flera olika organisationer, och ibland individer. Det är en komplex religion och synen på det gudomliga kan variera. För många wiccaner representeras dock Guden och Gudinnan av översteprästen och översteprästinnan i ritualerna, och det feminina ses som högre stående. Man har en polyteistisk gudssyn med panteistiska inslag och även om det inte finns en gemensam, erkänd skapelseberättelse så talar en många wiccaner i termer om att världen är född av Modergudinnan. Ritualer är viktiga och innehåller ofta magi.

Vill du läsa mer om Wicca kan du besöka följande hemsidor:

Wicca.nu

wiccainfo.se

Paganfederationen

paganfederation.org (internationell sida)