Studieuppgifter: Buddhism

Instuderingsfrågor

 1. Vad hette Buddha egentligen och varför blev han senare i livet kallad Buddha?
 2. Vad var det som gjorde att Buddha började söka livets mening?
 3. Vilka är ”de fyra ädla sanningarna” som buddha kom fram till?
 4. Varför är hjulet en buddhistisk symbol?
 5. Vad är en bodhisattva? Är det något alla buddhister tror på?
 6. Hur går det till då en lama återföds i Vajrayanatraditionen?
 7. Vem är Dalai Lama?
 8. Beskriv zen-buddhismen. Vad är speciellt för den?
 9. Nämn någon buddhistisk text och dess innehåll.
 10. Beskriv högtiden Vesak. Vad firas?
 11. Var i världen praktseras buddhismen idag?
 12. Hur ser buddhister på atman och reinkarnation? Jämför med hinduismen.
 13. Vad innebär nirvana?

 

Testa dina kunskaper!

Här finns en interaktiv frågesport om buddhismen. Testa hur mycket du kan, får du låga poäng, gör om tills du blir nöjd!