The Summit Lighthouse

1958 grundades The Summit Lighthouse (The Church Universal and Triumphant) av Mark. L. Prophet, och efter Prophets död 1973 tog Prophets hustru, Elisabeth Clare Wulf, över ledarskapet för rörelsen. Gud, I AM eller Jag Är, finns i hela skapelsen och ljuset är ett uttryck för det gudomliga. De uppstigna mästrarna, Det Stora Vita Brödraskapet, är människornas beskyddare. Man tror på reinkarnation och målet för människan är att uppstiga till ljuset och förenas med det gudomliga. Ideologin innehåller, förutom tron på reinkarnation, fler österländska tankar såsom karma, chakra och energiflöden.

 

Vill du läsa mer om The Summit Lighthouse hittar du deras svenska hemsida här.