Studieuppgifter: Kristendomen

1. Instuderingsfrågor: Kristendomens historia

 1. När föddes Jesus?
 2. Återberätta i korta ordalag legenden om Jesus.
 3. Varför avrättades Jesus?
 4. Vad menas när man säger att Jesus pratade i liknelser?
 5. Skriv din egna, moderna, liknelse. (Det kan handla om att någon, eller du själv, varit på fel spår i livet, någon har gjort felaktiga val, misslyckats med något eller något annat du kan komma på.)
 6. Vem var Saulus/Paulus? Vad gjorde han? Vad sa han?
 7. Beskriv de kristnas situation under religionens första tid.
 8. Vem var Konstantin? Vilken betydelse hade han för kristendomen?
 9. Vad handlade korstågen om?
 10. Vilka delningar av den kristna kyrkan ägde rum 1054 och 1517?
 11. Vem är katolikernas överhuvud?
 12. Vem var Martin Luther och vad gjorde han? Hur har Martin Luther påverkat oss?
 13. Hur har kristendomen utvecklats i Sverige sedan reformationen?

 

2. Fundera över, och sammanfatta din tankar:

 1. Kristna, precis som judar och muslimer, tror att Gud har skapat världen. Vad tror du om ett sådant påstående? Vad talar för och vad talar emot?
 2. Vad tror du att Jesus skulle säga om han kom till oss i dagens samhälle? Vad skulle han ha uppskattat och vad skulle han inte ha tyckt om? Varför?
 3. Vi antar att du är kristen. Försök att berätta för en kompis om Gud, människan och vad du egentligen tror på.