Livets Ord

1983 grundades församlingen Livets Ord i Uppsala av pastor Ulf Ekman. Församlingen är kristen och tillhör vad som kallas framgångs teologi – den som lever rätt och följer Gud belönas med framgång, lycka, vänner osv. Till en början var församlingen ganska kontroversiell och figurerade ofta i media. Idag har det lugnat ner sig runt församlingen som idag vuxit till ca. 3.300 medlemmar.

Församlingen har egna friskolor, bibelskola, förlag, pastors- och ledarskapsutbildningar och TV-studio. Det arbetar också mycket med humanitär hjälp.

Livets Ords tro delar in tillvaron i gott och ont. Gud är god och det onda kommer från Djävulen. Genom frälsning och Bibeln lever man i det goda. Gudstjänsterna är mer intensiva än exempelvis svenska kyrkans, och predikningar, bön och tungomål är inslag i gudstjänsten.

Vill du läsa mer om Livets Ord hittar du deras hemsida här.