Studieuppgifter: Judendomen

Faktafrågor

1. Vem var Abraham? För vilka religioner är han viktig?

2. Vem var Moses, och vad gjorde han?

3. Judarna kallas ”förbundsfolket”. Vad innebär det? Förklara innebörden.

4. Judar nämner inte gärna Guds namn. Vad säger man istället?

5. Vem är Messias?

6. Vad är sabbat?

7. Vad kallas tillåten mat inom judendomen? Ge exempel på några matregler!

8. Vem är jude? (Alltså: hur är man och hur kan man bli jude?)

9. Vilka olika judiska inriktningar finns det? Skriv kortfattat om varje.

10. Vad heter de viktigaste judiska skrifterna och vad innehåller de?

11. Vad heter den lokal där judiska gudstjänster firas?

12. Hur går en begravning till inom judendomen?

13. Hur ser man på döden inom judendomen?

14. Vad är antisemitism?

15. Vad menas med diaspora?

16. Vad innebär en bar/bat mitzva?

 

Fundera över följande frågor. Skriv ner dina svar och/eller diskutera med en kamrat.

1. Du är en troende jude, vilken syn har du på Messias?

2. Du är gäst hos en judisk familj under en vecka. Vad händer och hur upplever du det hela?

3. Påsken närmar sig och du funderar över hur den judiska påsken skiljer sig från den kristna. Vad kommer du fram till?

4. Du är jude och ligger på din dödsbädd. Vilka tankar har du kring meningen med livet och livet efter döden?

5. Judarna anser att de är Guds utvalda folk. Vad är de utvalda till? Diskutera om judarnas tro att de är utvalda varit positiv eller negativ för dem.

6. Vad kan det bero på att judar så ofta utsatts för förföljelser? Diskutera om det finns några rationella förklaringar. Vad kan vi göra idag för att motverka antisemitism?