Studieuppgifter: Hinduismen

1. Instuderingsfrågor

Besvara följande frågor:

 1. När och hur uppstod hinduismen?
 2. Vilka är de tre viktigaste gudarna och vilken ”funktion” har de?
 3. Beskriv vad karma är.
 4. Vad menas med reinkarnation?
 5. Vilka olika vägar kan en hindu gå i sin strävan mot moksha?
 6. Som hindu behöver man inte alltid vara fokuserad på slutmålet. Olika stadier i livet har olika delmål. Hur kan de olika livsstadierna för en pojke/man se ut?
 7. Vad är kast? Vilka fyra kaster beskrivs i Manus lag?
 8. Vad innebär det att vara dalit?
 9. Ahimsa är ett ideal som många hinduer strävar efter. Vad innebär ahimsa och i vilken kamp praktiserade Mahatma Gandhi detta ideal?
 10. Kon är helig och står över människan i andlig status inom hinduismen. Vilka fem nyttigheter kan anses ligga till grund för den höga värderingen av kon?
 11. Nämn två betydelsefulla hinduiska skrifter och berätta lite om innehållet.
 12. Vad menas med att hinduismen inte är en missionerande religion?

 

2. Besök ett hinduiskt tempel

Gå på virtuell rundvandring i Meenakshi Amman Temple i staden Madurai i delstaten Tamil Nadu, Indien. Vad ser du? Beskriv tempelområdet. Lägg märke till utsmyckningar, färger, människorna som är där och vad de gör. Besök templet här

Du kommer att få ut mer av ditt besök om du dessutom lägger fem minuter på att lära dig mer om hindutempel här

 

3. Jämför Krishna och Kristus

Bhaktihängivenhet kan, som nämnts, jämföras med monoteistisk tro. Ta reda på mer om guden Vishnus avatar Krishna och hans liv på jorden och jämför med kristendomens Jesus. Vad finns det för likheter? Skillnader? Jämför även Vishnu-avataren Kalki med Messias.

 

4. Yoga

Den fjärde vägen mot moksha - övningarnas väg (hatha yoga) - handlar bland annat om att ta kommandot över maya, den fysiska kroppen, genom olika övningar. Det finns många olika inriktningar av övningarnas väg, och i väst är det oftast dessa inriktningar man menar då man talar om yoga. Här kan du se två personer utöva yoga:

En 101 år gammal indisk swami

En västerländsk kvinna