Sikhism

Sikhismens historia

Sikhismen grundades på 1500-talet av en man som hette Nanak (1469 – 1538). Nanak var hindu och född i krigarkastet. Han levde i byn Talwandi i provinsen Punjab (nuvarande Pakistan), men han umgicks med både muslimska och hinduiska vänner med vilka han diskuterade andlighet. Det sägs att Nanak en dag, då han badade i floden Bain, försvann under ytan. Byborna sökte efter honom och antog till slut att han drunknat. Efter tre dagar dök han dock upp på samma ställe, till en början stum och med ett nytt ljus i ögonen. Han sägs ha blivit upplyst och ha förenats med gud i samband med händelsen. När han äntligen talade igen sa han att ”det finns ingen hindu och ingen muslim”. Med det menade han att Gud inte bryr sig om religionstillhörighet utan om andra saker, som hur man är som människa. Efter händelsen grundade Nanak en religiös rörelse som bar drag av bhakti-hinduism och sufisk islam. En mästare/andlig ledare kallas inom hinduismen guru, och det blev också ett sikhiskt begrepp för ledarskapet: Nanak kom att kallas Guru Nanak. De som följde honom kallades sikher (sikh=lärjunge).

Innan Nanak dog utsåg han en ny Guru som skulle ta vid efter honom och leda sikherna, och på så vis förde man över ledarskapet under ett par hundra år, till och med den tionde gurun Govind Singh som levde 1666-1708. Han bestämde att en bok skulle vara sikhernas ”guru” efter honom: Guru Granth Sahib. Sedan Govind Singhs död 1708 har man alltså istället vördat och följt den heliga boken.

 

Sikhismen och samhället

Jämlikhet är en viktig del av sikhisk övertygelse. Man tar bestämt avstånd från det hinduiska kastsytemet. Jämställdhet mellan såväl olika sociala grupper som mellan män och kvinnor har betonas alltsedan Guru Nanak på 1500-talet lärde ut att kvinnor och män är varandras jämlikar. Inom sikhismen har kvinnor samma rättigheter som män gällande såväl det religiösa livet som samhällslivet.

En viktig del av sikhisk övertygelse är att utföra sewa. Det innebär olönat, osjälviskt arbete, eller att skänka pengar till välgörande ändamål.

Sikhhismen är den dominerande religionen i området Punjab (där den också grundades) som ligger i både Indien och Pakistan. De flesta sikherna bor i den Indiska delen av Punjab, och de kämpar för att området ska bli en självständig stat. I staden Amritsar ligger sikhernas främsta helgedom: det gyllene templet. Där förvaras den finaste upplagan av Guru Granth Sahib. Det gyllene templet har fyra ingångar, vilket symboliserar att människor från världens alla hörn är välkomna.

Alla Gurudwaras (=sikhiska tempel) välkomnar för övrigt besökare oavsett vilken religion man tillhör. Man måste ta av sig skorna och täcka håret av respekt mot Guru Granth Sahib – det finns alltid en upplaga av den heliga boken i templet och den har en central plats. Tempelbesökaren får vidare inte ha med sig eller vara påverkad av droger i någon form – inte alkohol, tobak eller snus. Alla tempelbesökare bjuds på en gratis måltid, så kallad langar, som alltid är vegetarisk. Alla sitter på samma nivå, tillsammans (såväl sikher som icke-sikher, män och kvinnor) vid både måltid och gudstjänst, vilket understryker alla människors lika värde inför gud.

Det finns inga präster inom sikhismen. Alla är lika inför gud och kan själva läsa och ta till sig den heliga skriften. Dock brukar alla Gurudwaras ha några skriftlärda personer som kallas Grantis, vilka leder olika ritualer vid olika sammankomster.

 

Sikhismens trosuppfattning

Sikhismen är en starkt monoteistisk religion. Kärleken till den enda guden, som liksom den muslimska inte får avbildas, är central. Gud är tidlös, osynlig och har ingen form, och den inre mystiska upplevelsen av gudsnärvaro är vad man eftersträvar. Man bör upprepa guds namn, Waheguru, regelbundet vilket påminner om bhaktihängivna hinduers mantran. Man delar också hinduernas reinkarnationsföreställningar och cirkulära syn på tillvaron, men erkänner som sagt inga kaster. Guru Granth Sahib, den heliga boken, innehåller läran och betraktas som gudomlig och är religionens högsta auktoritet.

Sikher tar avstånd från avgudadyrkan, astrologi och magi.

 

Sikhismens texter

Page 1 of 3 | Next page