Buddhism

Liksom i hinduismen tror man på reinkarnation – återfödelse. Filosofiskt så tänker man sig dock inom den ursprungliga theravadaläran att atman, den individuella själen, materialiseras i samma stund som den fysiska kroppen blir till, och upplöses i samma stund den fysiska kroppen dör. Det som blir länken mellan två liv är karman från det förra livet. Det är inte vi själva som individuella själar som återföds, utan den karma en individ samlat på sig under ett liv påverkar hur en ny individ formas i ett nytt liv. Dock har många buddhister ändå en uppfattning om att det är någon form av personlig själ som återföds – åtminstone är det tanken i mer folklig tro.

Att nå frälsning är liktydigt med att nå upplysning och uppgå i Nirvana. Nirvana kan förklaras i negationer – alltså som ”något som inte är” – en tomhet och en total motsats till livet. Nirvana sägs vara ett utslocknande. Den kedja av karma som reinkarneras bryts och ger inte upphov till någon ny födelse.

 

 Buddhismens texter

Tripitaka (sanskrit)/Tipitaki (pali) – ”De tre korgarna”: Rätternörets korg (munkregler), lärotalens korg (predikningar av Buddha och andra framstående munkar) och ”tilläggets korg” (filosofiska resonemang av framstående munkar som levde de närmaste seklerna efter Buddha)

Dharmapadda: består av 423 versrader som många buddhister kan utantill. Det mest centrala avsnittet handlar om de fyra sanningarna.

Kung Milindas frågor: skrevs ca år 100 före vår tideräkning. Ger en annan syn på atman (den personliga själen) än hinduismen. Atman existerar inte utanför kroppen och vandrar inte vidare. Karma ger upphov till återfödelse, men man kan mer se det som att karma ser till att lågan från ett ljus tänder ett annat ljus med sin energi.

 

Att leva som buddhist

För alla troende buddhister gäller levnadsreglerna: inte döda, inte stjäla, inte leva i sexuell omoral, inte ljuga samt inte berusa sig. För munkar och nunnor gäller reglerna: helt avstå från sex, inte äta efter kl 12 på dagen, inte hänge sig åt dans, musik eller teater, inte använda parfym eller smycken, inte ligga i bekväma sängar och inte äga pengar.

En del buddhister är vegetarianer på grund av medlidandet med alla varelser och idealet att inte bruka våld (ahimsa). Men Buddha förespråkade att varje människa ska följa sitt förnuft och komma till insikt om hur hon ska leva. Man ska följa det egna samvetet, även vid val av mat och dryck. Förutom munkarnas förbud att äta efter kl 12 på dagen finns alltså inga egentliga restriktioner.

Äktenskap är ingen religiös handling, och det finns inga religiösa regler för hur giftermål går till: det är en sekulär, borgerlig ceremoni. Däremot är det inte ovanligt att man efter vigseln uppsöker ett buddhistiskt kloster för att låta en munk välsigna äktenskapet, och få moraliska råd för det framtida livet tillsammans.

Klostret besöks även vid andra familjehögtider. När barn ska få sitt namn brukar man ha en ceremoni där. Barnen kan också under en period undervisas i klostret. I Thailand är det inte ovanligt att unga pojkar under en period i livet lever som noviser i ett munkkloster för att undervisas i den buddhistiska läran.

När en buddhist dör är det vanligaste begravningssättet kremering, men även jordbegravning förekommer – bland annat i Kina och Vietnam. Under döendet och strax efter döden har inträffat skall helst en buddhistisk munk eller någon närstående till den döende hålla buddhistisk andakt och läsa ur skrifterna.

Högtider som firas inom buddhismen är nyår, varje fullmåne samt Buddhas födelse, upplysning och död. För theravadabuddhister är Vesakfesten den främsta högtiden. Då firas, på en och samma dag, Buddhas födelse, upplysning och ingång i Nirvana. Alla går klädda i vitt och ger allmosor till klostren och de fattiga, och man delar med sig av mat och dryck. Hälsningar skickas till släktingar och vänner. Alla ska visa godhet och medkänsla. Lär dig mer om Vesak här  

Buddhismen idag

Det finns idag ca 500 miljoner buddhister i världen. Det innebär att var 8:e människa är buddhist. De flesta lever i Asien, men buddhismen är en växande religion i västvärlden. Många västerlänningar tilltalas av buddhismen. En känd amerikansk buddhist är skådespelaren Richard Geere. Claes Malmberg är en annan för oss svenskar känd buddhist.

Page 3 of 5 | Previous page | Next page