Dödshjälp

Har människan själv rätt att bestämma över liv och död eller ska allt ha sin naturliga gång? Ja, det är en etisk fråga som man kan diskutera. Många religioner anser att människan bör göra vad hon kan för att hålla kroppen vid liv, dvs. de flesta religioner tillåter olika former av läkemedel och liknande. Men, vad gäller när människan är obotligt sjuk? Är det etiskt rätt att avsluta en annan människas liv om människan lider, plågas och aldrig kan bli frisk. Många religioner skulle vara nej. Människan har inte rätt att avsluta en annan människas liv, vissa religioner menar att människan aldrig har rätt att avsluta ett liv, mänskligt liv eller annat liv.

Det har länge funnits en debatt om dödshjälp och det är många aspekter man måste ta hänsyn till när man diskuterar frågan. Är dödshjälpen beordrad av andra eller en önskan från individen själv, finns en möjlighet att människans liv går att rädda – och hur ska man se på medicinsk forskning, när bör man räkna det som att livet är slut, hur ska man förhålla sig till organdonation och dödshälp, kan individen känna sig tvungen att avsluta sitt liv (exempelvis för att inte vara en belastning för andra eller samhället) osv.

I Sverige tillåter vi inte aktiv dödshjälp men det finns länder i Europa där det är tillåtet, Belgien och Holland. I Estland tillåter man så kallat ”läkarassisterat självmord”, då patienten får en överdos utskrivet som patienten själv ska ta, till skillnad från aktiv dödshjälp där läkaren ger patienten dödshjälp. I Schweiz tillåter man ”hjälp till självmord” och då kan vem som helst hjälpa en annan människa ta sitt liv. I många länder, där ibland Sverige, är det tillåtet med passiv dödshjälp. Det man då menar är att människan/patienten kan avstå livsuppehållande behandling.

 

Uppdaterad 13 september 2016