Studieuppgifter – Religion och vetenskap

1. Vad är kreationism?

2. Vad innebär Intelligent Design?

3. Vad menas med scientism?

4. Vad menas med tro på teistisk evolution?

Diskutera:

5. Är vetenskap och religion förenliga? Vad talar för och vad talar emot – vilka argument används i samhällsdebatten? (Hänvisa till vad som sägs i filmen Bibeln vs Darwin samt i länkade artiklar.) Hur ser du på förhållandet mellan vetenskap och religion?

Film: Bibeln vs Darwin

Debattartikel SVD ”Vetenskap och tro är ingen motsättning”

Debattartikel SVD ”En myt att vetenskap kan förenas med religion”