Källor

Armstrong, Karen. Islam. Forum, 2004. 

Beauvoir, Simone de. Det andra könet, övers. Bjurström, Inger & Pyk, Anna, Awe Gebers 1986.

Frisk, Liselotte. Nyreligiositet i Sverige. Nya Doxa 2004.

Groth, Bente. Judendomen. Natur och Kultur, 2002.

Koranens budskap, tolkn. Bernström, Mohammed Knut. Proprius Förlag, 1998.

Religionslexikonet, Forum, 2003.

Upanishaderna, övers. Setterwall, Astrid & Lagerkvist, Elin. Natur och Kultur, 1989.