Studieuppgifter: Källkritik

1. Granska religionssajter

Välj två stycken websidor på internet, sidorna ska på något sätt ha anknytning till religionsämnet. (Fråga din lärare om du behöver förslag på sidor)

Granska sidorna genom att besvara frågorna ur Skolverkets lathund och jämför sedan de två sidorna.

Frågor från Skolverkets lathund Kolla källan:

Vem har gjort webbsidan?

Är det en myndighet?
Är det en organisation?
Är det ett företag?
Är det en privatperson?
Är det någon som kan ämnet?
Är det någon du litar på?

Varför är webbsidan gjord?

För att informera om något?
För att presentera fakta?
För att propagera för en åsikt?
För att sälja något?
För att underhålla?

Hur ser webbsidan ut?

Finns det någon kontaktinformation?
Verkar texten seriös?
Fungerar länkarna?
Hänvisas det till källor?
Finns det något datum på sidan?

Kan du få information från andra ställen?

Har du letat på andra ställen?
Har du letat i skolbiblioteket?
Har du jämfört med andra webbsidor?
Vilken var den bästa källan?