Källkritik

Att beskriva människors livåskådning är komplext och innebär i princip alltid att förenklingar görs. Religionsfroknarna.se riktar sig i första hand till elever på grundskolans senare år och gymnasiet – och innehållet är anpassat efter åldersgruppen och kurs-/ämnesinnehåll. Sidans innehåll gör därmed inte anspråk på att vara heltäckande på något sätt. Religionsfröknarna själva är inte forskare, utan undervisande lärare i religionskunskap på gymnasiet, och vi har därmed inte alltid den allra senaste forskningen – även om vi gör vårt bästa för att hålla oss uppdaterade. Informationen på sidan kommer i första hand från oss själva, från den kunskap vi fått med oss under våra respektive religionslärarutbildningar, fortbildningar under vårt arbete och i kontakt med företrädare för olika livsåskådningar.

Informations- och faktatexter bör alltid läsas med källkritiska ögon. Vem ligger bakom informationen och i vilket syfte har informationen producerats? Det kan också vara bra att jämföra information från flera olika håll för att få en mer heltäckande bild och hitta ev. faktafel. Människor publicerar saker på internet av olika anledningar, kanske är det för att påverka dig, övertyga dig, informera dig, vända dig emot någonting, få dig att köpa någonting osv. Inte allt som man kan ta för information är information, och man kan inte lita på allt man läser på nätet.

Så vad ska man tänka på när man granska en sida källkritisk?

Skolverket har gett ut en lathund i källkritik och tar upp följande punkter:
(Texten är citerad från Skolverket och är hämtad från Kolla Källans broschyr ”Källkritik på internet – en lathund”)   

Vem har gjort webbsidan?

Är det en myndighet?
Är det en organisation?
Är det ett företag?
Är det en privatperson?
Är det någon som kan ämnet?
Är det någon du litar på?

Varför är webbsidan gjord?

För att informera om något?
För att presentera fakta?
För att propagera för en åsikt?
För att sälja något?
För att underhålla?

Hur ser webbsidan ut?

Finns det någon kontaktinformation?
Verkar texten seriös?
Fungerar länkarna?
Hänvisas det till källor?
Finns det något datum på sidan?

Kan du få information från andra ställen?

Har du letat på andra ställen?
Har du letat i skolbiblioteket?
Har du jämfört med andra webbsidor?
Vilken var den bästa källan?

 

För mer information om källkritik, besök Skolverket (klicka här).