Socialism

Ur marxismens tankar växer så socialismen fram och kan också ses som en reaktion mot kapitalismen. De grundläggande tankarna om jämlikhet och ett rättvist samhälle är desamma och samhället skapas av människan, inte av Gud, men socialismen vill uppnå detta samhälle inte genom revolution och våld, utan genom reform.

Tron på kollektivet är stark inom socialismen, man tillåter privat ägande, men vill att de större produktionsmedlen ska ägas av staten för rättvis fördelning av medlen. Livsåskådningen betonar allas lika värde och rättigheter, därför ska också alla kunna påverka samhället och alla har ansvar för alla.