Marxism

Karl Marx (1818-1883) är grundare av marxismen och gav år 1848, tillsammans med Friedrich Engels, ut skriften ”Det kommunistiska manifestet”. Marx menar att människan är en skapande varelse, och har ett nödvändigt behov av att skapa. Det moderna samhället tillåter inte detta skapande och människan blir därför alienerad från, främmande för, sig själv, och alienationen skapar konflkter. I ett kapitalistiskt samhälle alieneras människor då de utnyttjas av system och av varandra, och i det finns bara två klasser, arbetarklassen och den styrande klassen. Ett klasslöst samhälle där alla äger allt gemensamt är därför målet (ordet kommunism betyder gemensam).

Jämlikhet och rättvisa måste uppnås, och vägen dit kan innehålla både kamp och revolution. Denna era av revolution, övergången från ett kapitalistisk till ett klasslöst samhälle kallas proletariatets diktatur. Marx menade att religion får människor att glömma samhällets orättvisor, är en verklighetsflykt, genom att utlova en bättre tillvaro i ett himmelrike eller ett liv efter detta och Marx uttalande: ”Religion är som ett opium för folket” är mycket känt.

 

Vill du läsa mer om marxismen hittar du mer information här:

SO-rummet