Feminism

Feminismen tar sin utgångspunkt i kvinnors rättigheter och villkor. Feminismen är inte enhetlig, och många framstående feminister har olika synsätt framför allt på könens uppkomst. Exempelvis var en viktig föregångare, Simone de Beauvoir som grundande den moderna feminismen genom boken ”Det andra könet” (1949), feminist och existentialist.  Därmed menade hon att man blir kvinna, det är inget mans föds till utan existensen fylls med kvinna som essens, alltså att man lär sig att bli kvinna, vi fostrar till könsroller. Därmed upprätthålls orättvisorna genom att vi fostrar könen olika.  Andra menar nästintill tvärtom, att kvinnlighet handlar om biologiska skillnader. Feminismen som livsåskådning har dock gemensamt att eftersträva, och kämpa för, jämlikhet mellan kvinnor och män (oavsett varför könen/könsskillnader uppstått) och jämlika maktrelationer, strukturer och villkor.