Humanism

Humanismen kopplas ofta ihop med religioner och ideologier, men kan ses som en självständig livsåskådning. Humanismen menar att människan är unik, har en särställning på jorden, framför allt genom att människans förnuft skiljer henne från andra varelser. Alla människor har lika värde och samma rättigheter. Humanismen är den grund som FN och FN:s deklaration för mänskliga rättigheter vilar på.

 

Vill du läsa mer om humanismen hittar du mer information här:

SO-rummet