Existentialism

Existentialismen menar att varje människa är unik, hon är självbestämmande och som existentialismen Jean-Paul Satre (1905-1980) sa: ”dömd till frihet”. Ingen högre makt, inget öde eller någonting annat styr våra liv, människan skapar sig själv genom sina val och handlingar. Människan finns till, har en existens, och fyller sedan sin existens med innehåll, essens.

Sören Kirkegaard (1813-1855) var en dansk man som betydde mycket för den tidiga existentialismen, men den som formade den moderna existentialismen var Jean-Paul Satre, bland annat genom skriften ”Existentialism är en humanism”.  Satre menar att det inte finns några givna etiska regler, varje individ och varje situation är unik. Människan har alltid ett val och har ansvar för sina val, och att inte välja är också ett val.

 

Vill du läsa mer om existentialismen hittar du mer information här:

SO-rummet