Projekt: Respekt

Under läsåret 12/13 startade vi ett projekt på skolan, kallat Projekt: Respekt. Elever ur olika årskurser, olika program och med olika bakgrund ingår i en grupp som tillsammans ska arbeta förebyggande mot framlingsfientlighet, rasism och fördomar på skolan. Gruppen ska på olika sätt verka för en ökad tolerans och förståelse, genom att anordna olika arrangemang såsom föreläsningar, temadagar och liknande. Tanken är att eleverna själva såsmåningom ska driva gruppen, med oss som hjälp och stöd bara.

Under läsåret har gruppen ingått i ett EU-projekt i kommunens regi, DOS-projektet, Dialog och Samverkan, och alla elever som ingår i gruppen har genomgått en utbildnig till DOS-ambassadörer för att lära sig mer om dialog och samverkan mellan olika gupper i samhället. Här finns en artikel om utbildnigen som eleverna, och vi, genomgått.

Tanken är att gruppens verksamhet ska komma igång ordentligt under läsåret 13/14. Nu har vi fått medel för att med vår projektgrupp göra en studieresa till Polen tillsammans med SKMA, Svenska kommitén mot anti-semitism. En resa som kan visa de allra ytterska och mest hemska konsekvenserna som hat mot folkgruppen kan få. Vi kommer bland annat att besöka Oswiecim, Auschwitz I (Stammlager), Rabka, Auschwitz II (Birkenau), Krakow och de judiska kvarteren och Plazow och Schindlers fabrik. (Här finns en artikel). Bland annat under Peace & Love festivalen kommer elevern sedan att i ord och bild berätta om sina upplevelser.

Våra elever kommer själva att blogga, inte bara under resan till Polen, utan också om det fortsatta arbetet i projektet.

HÄR kan du följa våra elever!