Islam

Islams historia

Vid sekelskiftet 500-600 utspelades en kamp mellan två makter, det östromerska riket och det persiska riket. Mittemellan dessa två riken låg Arabien. Arabien var en stamkultur där människor levde i stammar och stamkänslan var mycket stark och viktig. Beduinstammarna på landsbygden var nomader och flyttade runt.

I en av de stora och mäktiga stammarna i staden Mecka, Kurayshstammen, föddes pojken Muhammed år 570 e. Kr. Vid den här tiden var Mecka ett handelscentrum för Mellanösterns handel, men också ett religiöst centrum. Stammarna hade olika religioner och gudar och i Mecka fanns (och finns) en byggnad som på den tiden var fylld med hundratals gudabilder dit man vallfärdade. Muhammed växte upp och försörjde sig som kameldrivare och köpman. Muhammed var gift med den äldre och förmögna änkan Khadidja. En dag, under månaden ramadan, satt den då 40-årige Muhammed i en grotta i berget Hira för att be. Plötsligt uppenbarar sig ärkeängeln Gabriel för honom. Ängeln ger Muhammed guds ord och Muhammed förstår att han ska sprida dem vidare. Muhammed  vandrade runt och predikade och samlade också lärjungar runt sig. Under hans  livstid skrevs också hans budskap ner, i Koranen. Hans anhängare växte och han började så småningom ses som ett hot.

År 622 tvingade Muhammed fly från Mecka till staden Medina. Detta är en viktig händelse i islams historia och här börjar också muslimerna tideräkning. I Medina grundade Muhammed den första Umman, den gemenskap som ligger till grund för religionen och samhället. Efter många år av stridigheter slöts år 630 ett fredsavtal mellan Muhammed och hans anhängare och staden Mecka. Ur de stridigheterna som föregick fredsavtalet växer begreppet jihad fram. Ofta översätts ordet med ”heligt krig”, men det betyder egentligen ”strävan”. Detta ord har fått många tolkningar, både av omvärlden och inom  olika muslimska grupper.

År 632 e. Kr dog Muhammed, och hans död orsakade  splittringar, då man hade svårt att enas om vem som skulle ta över ledarskapet. En grupp ville att en kalif, en ställföreträdare, skulle ta över, och det  skulle vara en man som hette Omar. För den här gruppen var Muhammeds liv och  lära, kallas för sunna, särskilt viktigt för hur man skulle leva som religiös.  En annan grupp ville att ledarskapet skulle hållas inom Muhammeds släkt och att  hans kusin, Ali, skulle ta över rollen som ledare. Man bildade ett parti, ( parti =  shia) Shia´t Ali. De två olika viljorna ledde till att islam splittrades i två

grenar. De första, som ville att kalifen skulle ta över och som utgår från

sunna, kallas sunnimuslimer. De är i stor majoritet idag, 80-85% av alla

muslimer och finns till exempel i Turkiet, Egypten och Algeriet. Den andra

gruppen, som bildade partiet Shia´t Ali, kallas för shiamuslimer och utgörs av

15-20% och finns exempelvis i Iran och Irak.

 Muslimskt samhälle

Page 1 of 5 | Next page