Livsåskådning utan Gud

Med livsåskådning menar man det sätt på vilket vi ser på livet och tillvaron. Ett sätt att förhålla sig till livet och livets frågor kan vara någon religion. Men man kan också också ha en ateistisk syn på livet, alltså en tro på Guds icke-existens. Andra livsåskådningar kan vara humanismen, existensialismen, naturalismen och socialismen.

Viktigt inom livsåskådningar är synen på människan.  Det värde vi tillskriver människan får konsekvenser för vårt agerande och vår syn på tillvaron.

Man kan se människan som unik, att människan har en särställning i världen. Sådan syn har till exempel judendomen, kristendomen, islam och humanismen.

Man kan också se människan som en del av ett större sammanhang, ett holistiskt synsätt. Så ser till exempel hinduismen, buddismen, new age och en del nya religiösa rörelser på människan. Man kan också se människan som en biologisk varelse bland andra varelser, en del av kretsloppet, där människan inte skiljer sig särskilt från djuren. De olika synsätten får konsekvenser för exempelvis vad vi anser är rätt eller fel (etiskt och moraliskt) vad gäller hur vi behandlar djur, miljö och vår syn på liv och död.

Här får du ta del av några av de livsåsåkådningar utan Gud som finns.