Studieuppgifter: Islam

1. Dags för muslimsk bön.

Lyssna på en böneutropare som kallar till bön från sin minaret. Surfa också runt lite på
sidan, titta vad som finns och lyssna till lite andra audio-klipp.

Lyssna här.

 

2. Instuderingsfrågor – Islams historia

 1. Vem var Muhammed?
 2. När och hur uppstod islam?
 3. Varför är Mecka viktigt för en muslim?
 4. Vad är kaban?
 5. Vad betyder jihad?
 6. Vad vet du om islams heliga text?
 7. Vad vet du om islams tideräkning?
 8. Vilka är de två huvudakliga muslimska inriktningarna och hur uppstod de?
 9. Förklara sekularist, traditionalist, modernist och islamist.
 10. Var i världen är islam störst?
 11. Berätta Berätta om islam i Sverige.

 

3. Slöja eller inte?

Slöjan är mycket omdiskuterad. Läs artiklarna och bilda dig en egen uppfattning.
Sammanfatta dina åsikter och dina argument och redogör skriftligt för din
uppfattning om slöjan.

Artikel 1.

Artikel 2.

Om tid finns, titta också på programmet ”Min dotters slöja” (60 minuter).

 

4. Instuderingsfrågor:

Besvara följande frågor:

 1. Vad är sharia?
 2. Förklara hur en muslim ser på Gud,
  världen och människan.
 3. Berätta något om Koranen.
 4. Vilka är de fem pelarna och vad
  innebär de?
 5.  Ge exempel på halal och haram.
 6. Vilka för- resp nackdelar kan du se med den slöja en del muslimska kvinnor bär?
 7. Byggandet av moskéer i Sverige väcker ofta debatt. Varför tror du? Vilken är din syn på våra svenska moskéer?

 

5. Bekanta dig med Koranen. 

Läs någras olika suror i Koranen och fundera över vad du läser. Vad står det? Hur ska det tolkas? Vem vänder sig texten till?

Du kan också lyssna på hur det låter när Korantexten läses upp.

Koranen hittar du här.

Exempel på texter att läsa:

Om Gud                     Sura 24:35                     (Sök: Kapitel 24 An-Nur, vers 35)

Om Satan (Iblis)        Sura 38:71-85                (Sök: Kapitel 38 Sad, vers 71)

Om flera fruar            Sura 4:3                        (Sök: Kapitel 4 An´Nisa, vers 3)

Om slöjan                  Sura 24:31                    (Sök: Kapitel 20 Ta Ha, vers 31)

Homosexualitet        Sura 29:28-30                 (Sök: Kapitel 29 Al-´Ankabut, vers 28)

Om mannens roll     Sura 4:34                        (Sök: Kapitel 4 An ´Nisa, vers 34)

Om Jesu död           Suras 24:35                     (Sök Kapitel 24 An-Nu, vers 35)