Ulf Ekman blir katolik

Idag kl 11.00 gick Ulf Ekman offentligt ut med att han och hans fru lämnar Livets ord – den kyrka han själv grundat – för att konvertera till katolicismen. I dagens DN (Därför lämnar jag Livets ord) skriver han om bakgrunden till beslutet. Han anger att han är bekymrad över splittringen i kristenheten och att han söker sig tillbaka till något han upplever vara mer fundamentalt och beständigt. Han säger att han och Livets ord har uträttat mycket gott under rörelsens 30 år, men säger sig också känna sig skyldig till att genom Livets ord ha varit ”en del av den ständigt pågående protestantiska fragmentiseringen av kristenheten”, och beklagar att han bidragit till ovänskap och meningsskiljaktigheter bland kristna.

Att grundaren av en religiös rörelse väljer att lämna rörelsen och konvertera (även om det inte är för en annan religion utan för en annan inriktning) är mycket ovanligt. Religionsfröknarna känner för närvarande inte till något sådant fall i modern tid.

Hur detta påverkar Livets ord som kyrka är ännu för tidigt att säga. Ulf Ekman lämnade över sitt ”förste-pastorskap” i Livets ord i maj 2013 (då han efterträddes av Joakim Lundqvist), men är i egenskap av grundare en betydande person för rörelsen. Vi ser det som en intressant händelse och inväntar de reaktioner och den debatt som förmodat kommer att följa av detta.