Hos Hare Krishna

Igår kväll anlände Religionsfroknarna till Almviks gård och Hare Krishna. Efter kvällsritualen i templet bäddade vi ner oss i gästrummet för några timmars sömn innan klockan ringde, 03.50.
Lite morgontrötta och frusna smög vi sen in i templet imorse för att vara med på två ceremonier. 7.30 var det sedan tempelceremoni igen som följdes av en lektion i skriften.

20121031-131442.jpg

20121031-131610.jpg

20121031-131713.jpg

Barn i minoritetsreligioner

Idag har Religionsfröknarna fått efterlängtad religionsförkovran, och mycket spännande sådan på religionskonferensen på Högskolan Dalarna. Dagens ämne: Barn i minoritetsreligioner – vad media ofta benämner som ”sekter”.

Inledde dagen gjorde Daniel Lutz som vuxit upp i Krishna-rörelsen, men som lämnat den. Han separerades som liten från sina föräldrar och sattes på internatskola i Indien; en hård uppväxt präglad av övergrepp och våld.

Hans berättelse följdes av att Jonas Henriksson, krishna-anhängare, berättade om rörelsens barn idag.

Professor Eileen Barker har studerat de nya religösa rörelsernas andra generation, alltså företrädelsevis numer uppvuxna barn till dem som gick med i rörelsen vid rörelsens grundande, och hon berättade om skillnader mellan konverterarna och andra generationen.

Professor Susan Palmer berättade om sin forskning kring vad som är riskfaktorer vad gäller barn som kommer till skada i nya religiösa rörelser.

Högskolans egna religionsprofessor Liselotte Frisk redogjorde därefter för sina studier kring andra generationen här i Sverige, och följdes av fil.dr. Amanda van Eck Dyumaer van Twist som berättade om barns uppväxt i religiösa minoriteter.

Fil. dr Pernilla Liedgren Dobranravoff berättade om sin studie bland Jehovas Vittnens barn på högstadiet – därefter följde Fil.dr Peter Åkerbäck med en presentation om sin forskning kring fokusförskjutningen i synen på sekter, från ”hjärntvätt” mot ett barnfokus, och om förändringen även inom Anti-kultrörelsen. Avslutade dagen gjorde Fil.mag. Sanja Nilsson som berättade om sin forskning kring hur Hare Krishna-rörelsen arbetat vidare kring barnsäkerheten inom ISKCON.

En mycket spännande dag där barnen stod i fokus! Vi kommer säkert att återkomma till ämnet framledes.

 

 

 

 

 

Eid Al-Adha

Idag infaller en av de största muslimska högtiderna, offerhögtiden Eid Al-Adha, som är den 10:onde dagen i den muslimska månaden Dhu Al-Hijja. I flera hem idag träffas familjer och släkter och firar tillsammans, äter god mat och ger varandra presenter.

Eid Al-Adha markerar slutfasen av vallfärdsdagarna (Hajj) som i år inleddes onsdagen den 24 oktober. Den 25 oktober var fastedag och den 26 är festdag. Ca 2 miljoner pilgrimer per år vallfärdar till Minaslätten och Arafatberget utanför Mecka i Saudiarabien.

Offerdagarna pågår till och med den 28 oktober i år, men det är alltså ikväll som det största firandet pågår. Det man högtidlighåller är minnet av då Allah testade Abrahams tro genom att be honom offra sin son, Ismael. Då sonen skulle offras sände Allah istället ett lamm som offrades.

Här hittar du ett bildspel som visar Eid Al-Adha firande i Uddevalla.

Presidentval och mormonism

Ikväll ägnade Svt:s Kobra hela programtiden åt mormonrörelsen, eller Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som den även kallas, som sägs vara en av de snabbast växande religionerna i världen. Mormonismen, som grundades av amerikanen Joseph Smith i början av 1800-talet och har rötterna i protestantisk kristendom, är extra uppmärksammad i USA just nu. Anledningen är det amerikanska presidentvalet som närmar sig, eftersom Barack Obamas utmanare, republikanernas presidentkandidat Mitt Romney, är mormon.

I programmet får man en snabb historisk genomgång om vad mormonkyrkan är och man får bland annat möta konservativa mormoner, liberala mormoner, avhoppade mormoner, kända mormoner (författare och artister) och följa med till mormonernas ”bas” i Salt Lake City. Presenteras gör även en del av de innovationer och uppfinnigar mormoner gjort och en musikal som gjorts om mormoner.

Religionsfröknarna rekommenderar programmet till dig som vill veta mer om vad Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är. Du kan se det här

 

Arkan Asaad om hederskultur

Ikväll har Religionsfröknarna haft förmånen att lyssna till Arkan Asaad, författaren till romanen ”Stjärnlösa nätter” som bygger på självupplevda händelser. Under nästan två timmar höll Asaad publiken i sin hand genom ömsom humor, ömsom djupaste allvar. Han berättade sin historia, som började med hur fadern deserterarde ur armén i slutet av 1970-talet i krigets Irak och tvingades fly med sin familj; hur de efter mycket om och men hamnade i Sverige. Han berättar också om skuldkänslor som inte går över, känslan att slitas mellan två kulturer: en där individens vilja, frihet och självständighet lyfts fram, en där individen är underordnad familjen och gemenskapen är central – liksom familjehedern.

Arkan problematiserar medias bild av tvångsgifte, hederskultur och hedersvåld. Det gäller inte enbart flickor (och är heller inte knutet till en speciell religion eller kultur – det gäller inte bara kurder och muslimer understryker han): hederskultur och tvångsgifte drabbar såväl unga kvinnor som män och inkräktar på deras rätt att själva välja sina liv.

Annelie växlar några ord med Arkan

Föreläsningen arrangerades av Borlänge kommuns mottagningsenhet i samband med Rädda barnen. Intressant berättat om ett viktigt ämne tycker Religionsfröknarna och rekommenderar alla som inte hört Arkan Asaad att lyssna till hans föreläsning om möjlighet ges.

Scientologins hemligheter

Igår sändes dokumentären ”Scientologins hemlighet”…och Religionsfröknarna satt förstås bänkade.

I dokumentären intervjuas fd. medlemmar i rörelsen av BBC-reportern John Sweeney och Sweeney och hans team besöker också rörelsens amerikanska huvudkvarter. Dokumentären målar upp en bild av en rörelse som hotar sina medlemmar, utövar total kontroll och makt. Familjer hålls skilda åt och medlemmar tvingas till abort då barn inte är tillåtet inom Scientologins Sjöorganisation, ett brödraskap inom Scientologin som ska utgöras av de mest hängivna scientologerna. Avhoppare berättar de hemligheter som Scientologin vill bevara och som scientologer menar att man bara kan förstå och vara redo för om man arbetat sig fram steg för steg och uppnått OT 3 (Operating Thetan nivå 3), rörelsens hemliga texter….berättelserna om den intergalaktiska rymdkejsaren Xenu som för 75 miljoner år sedan skickade thetanerna till jorden och sedan sprängde dem. Delar av det som återstår av thetanerna tar sig in i våra kroppar och gör oss sjuka. En berättelse som i dokumentären har som syfte att framställa hela rörelsen som galen – misstänker man. Dokumentären visar också hur själva TV-teamet förföljs och kontrolleras, och Scientologin framställs som en strikt kontrollerande, penningautsugande och farlig sekt.

Förstås intressant av få ta del av vad några avhoppare har att säga tycker vi…men naturligtvis blir bilden ensidig…avhoppare är ju i någon mån alltid kritiska till den rörelse de hoppat av från – annars skulle de ju inte hoppat av….och uppenbarligen finns det också de som anser att Scientologin är något positivt, Scientologikyrkan har ju ändå en eller ett par miljoner medlemmar i världen.

”Scientologins hemligheter” visar bara ena sidan av myntet…och huruvida det är den sanna bilden eller inte låter vi vara osagt (del av sanning är den ju naturligtvis eller någons sanning), men dokumentären kan vara klart värd att se. Om du missat den ligger den kvar på SVTplay i några dagar till…du hittar den här.

Internationella flickdagen

Idag har Religionsfröknarna fikat och pratat tillsammans med skolans tjejer. För idag ska flickors situation i världens uppmärksammas.

FN beslutade förra året att inrätta en internationell flickdag (International day of the Girl Child) den 11 oktober – och i år firades dagen för allra första gången. Internationella kvinnodagen uppmärksammar kvinnors situation i världen, och på motsvarande sätt ska flickdagen uppmärksamma flickors situation.

Flickor har det extra svårt i en stor del av världen. Inte bara diskrimineras flickor på grund av sitt kön, utan också på grund av att de är barn. Cirka 70% av den fattiga världens befolkning är kvinnor och flickor, fler än en halv miljon flickor i åldern 15-19 år dör varje år till följd av graviditet – en stor bidragande orsak till detta är barnäktenskap, risken att dö är betydligt större för flickor än för pojkar – flickor ammas kortare tid och har inte sammas tillgång till mat, vård och omsorg som pojkarna, 60-100 miljoner kvinnor och flickor ”saknas” i världen i förhållande till befolkningsstatistiken då de fötts till ”fel” kön, flickor har i betydligt lägre grad tillgång till utbildning och ca. 1,6 miljoner flickor beräknas vara arbetande sexslavar inom barnprostitutionen.

I tisdags sköts i Pakistan 14-åriga flickan Malala Yousafza med två skott i huvudet av talibananhängare. Hennes tillstånd är kritiskt och fallet har uppmärksammats av media över hela världen.  (Du kan läsa mer här.) Motivet till skotten? Malala har haft möjlighet att uttala sig officiellt om hur det var att leva som flicka under talibanernas styre för ett par år sedan, då hon fick sin dagbok publicerad av BBC. Hon skrev om hur begränsat livet var, att hon förbjöds gå i skola – att attentat utfördes mot flickskolor eftersom sådana inte tilläts av talibanerna. Att hon önskade ett samhälle där alla barn – flickor som pojkar – skulle få rätt till utbildning.

Precis som när internationella kvinnodagen infaller är det ju väldigt lätt att raljera över flickdagen…när kommer internationella mansdagen och internationella pojkdagen?! Faktum är att vi kanske måste ”tvingas” bli påminda om den situation en sådan enorm mängd flickor lever i. Så behövs det en till dag för kvinnor/flickor verkligen!? …som någon sa: ”Herregud, ni har ju tre stycken. Mors Dag, Kvinnodagen och nu Flickdagen! Hur många ska ni ha!?!” Ja…frågan kanske är: Hur många dagar behövs!? Kanske är det så att en flickdag behövs - i alla fall om det leder till att vi uppmärksammar flickorna i världen, och bestämmer oss åt att göra något åt situationen.

Vi hoppas ni haft en fin internationell flickdag idag!

Här har Religionsfröknarna tidigare skrivit om Internationella kvinnodagen.

Förberedelser

Idag har Religionsfröknarna varit ut och samlat material till våra föreläsningsfilmer om kristendomen. Vi har bland annat besökt olika kyrkor och kyrkogårdar; och Joachim Elsander, pastor i Korskyrkan, har generöst delat med sig av sin tid och av sina tankar om kristen tro.

Annelie filmar och fotar högt…

 …och lågt

Resultatet kommer förhoppningsvis inom de närmsta veckorna.

Fotboll och homofobi

Idag har vår skola gästats av skådespelaren Mårten Svedberg som framförde sin enmansföreställning ”Fotbollsbögen”. En engagerande pjäs som handlade om diskriminerande attityder, mobbning och homofobi som kan förekomma i lagidrotter som fotboll – och inte bara där (jargongen kan nog förekomma även i många andra sammanhang).

Pjäsen var, på mer än ett plan, naken, direkt och träffsäker. Vi vågar påstå att ingen lämnade lokalen oberörd. Funderingar och diskussioner om respekt och tolerans  följer på detta. Se ”Fotbollsbögen” om du har möjlighet!