Back in Business

Denna vecka har Religionsfröknarna dammat av katedern, eller snarare projektorn, och haft läsårets första religionslektioner med våra nya elever. Roligt! Vi diskuterade bland annat etnocentrism/eurocentrism och vikten av kunna växla perspektiv för att förstå sin omvärld och sig själv. Det är nu även dags att väcka hemsidan från sommarslummern och fylla på med nytt material.

New York Daily News publicerade nyligen aktuella bilder från Tona Torajaprovinsen i Sulawesi i Indonesien. Torajafolket, som är kristet, har kvar sina ritualer kring döden från sin gamla stamreligion. Det innebär att man regelbundet tar fram avlidna förfäders kroppar ur gravarna för att klä dem i nya kläder och låta dem åter vistas bland de levande en stund. Ritualen kallas Man’nene. Du kan se ett bildspel här (obs – starka bilder!)

I Sverige skulle det vara ett brott mot griftefriden att öppna en grav. Det är djupt rotat i vår tradition att döda kroppar ska lämnas ifred då de begravts. Det gör att de flesta av oss förmodligen upplever bilderna som något makabra. Torajafolket utför dock ritualen av respekt för sina avlidna anhöriga. De ger dem nya kläder och tar fram dem i ljuset för att visa att de inte är bortglömda. Att de fortfarande räknas.

Välkomna till ett nytt läsår med Religionsfröknarna!