Omskärelse – övergrepp eller rättighet?

Igår kunde vi i medier höra att en tysk domstol beslutat att föräldrar inte har rätt att omskära sina söner på religiösa grunder. Tyskland har, liksom Sverige, religionsfrihet enligt lag. Nu menar man dock att det ingrepp en omskärelse innebär är brottsligt, ingreppet tillfogar sådan kroppslig skada och inverkar på kden roppsliga integriteten så mycket att ett förbud mot omskärelse står över religionsfriheten och såväl muslimska som judiska grupper i Tyskland menar att beslutet är ett allvarligt ingrepp i rätten till religionsfrihet.

Vad säger du? Borde omskärelse förbjudas i vårt land, eller är det varje förälders rättighet att fatta beslut rörande sitt barn?

 

Ska omskärelse förbjudas i Sverige?