Svenska moskéer i blåsväder

Igår sände SVT ett avsnitt av Uppdrag granskning som handlade om deras undersökning av hur kvinnor kan bemötas i svenska moskéer. Två kvinnliga reportrar iförda niqab och riggade med dolda kameror besökte tio svenska moskéer där de låtsades söka hjälp då den ena kvinnan föreställdes ha flera problem med sin man (och den andra låtsades vara stöttande, orolig släkting): att hon blev slagen, tvingades till sex och att mannen gift sig med ytterligare en fru. De fick tala med imamer och familjerådgivare. I sex av tio moskéer avråddes kvinnan från att polisanmäla sin man för misshandel – i lika många fall råddes kvinnan att ställa upp på sex mot sin vilja och i nio av tio moskéer blev hon tillsagd att det under vissa omständigheter är tillåtet för en man att ha flera fruar.

Det är bekymrande siffror. Alla de muslimer som lever i Sverige, följer svensk lagstiftning och vill utöva sin religion – särskilt de som valt att lämna diktaturer och förtryck just för att få leva i ett öppnare samhälle med demokratiska värderingar – torde vara extra besvikna på de granskade imamerna. För dessa imamer kan göra så mycket skada. Dels genom vad den kvinnosyn de förmedlar i och med deras maktposition får för konsekvenser för kvinnorna i de muslimska familjer som emottar råd från dem; dels genom vad dessa imamers avslöjade uttalanden får för konsekvenser för en redan anfrätt bild av muslimer i vårt västerländska samhälle, där islamofobi bubblar under ytan och tar sig uttryck i att främlingsfientliga grupperingar vinner politisk mark i Europa. I ledaren i gårdagens DN formulerades en klok kommentar till dubbelmoralen i de granskade moskéerna, vilken Religionsfröknarna instämmer i.

Förhoppningsvis leder Uppdrag gransknings undersökning till något gott. Förhoppningsvis väljer ansvariga för Sveriges moskéer att själva inventera de egna företrädarnas inställning och förtydliga vilken värdegrund man skall förmedla. Förhoppningsvis skadar inte hela händelsen vanliga, hyggliga, demokratibejakande svenska muslimers möjligheter att aktivt få praktisera sin tro. Religionsfröknarna sänder sina sympatier till dessa muslimer. Vi sänder också våra sympatier till alla de människor – kvinnor och män - vars frihet och mänskliga rättigheter kränks av representanter för olika religiösa och ideologiska avarter.

Religion farligare än porr?

Förra veckan publicerades artiklar både på SvD och på DN som berättar om den studie som IT-företaget Symantec offentliggjorde förra veckan.  Studien menar att det är större risk att drabbas av virusattacker om man besöker religionssidor än om man porrsurfar. Symantec menar att det i porrindustrin ligger så stora förtjänster att ägarna är mer måna om att hålla eventuella hot borta. Religionsfroknarna som är relativt frekventa religionssurfare höjer ögonbrynen lite, men misstänker att det kanske är lite beroende på vilka sidor man surfar in på. Vilka rörelser det är som haft infekterade sidor framgår inte av studien. Om vi skulle dyka på några ”religionsvirus” därute lovar vi dock att varna för dessa…

Kvällens Kalla Fakta

I kvällens Kalla Fakta granskades den av TV4 så kallade ”sektskolan”, Labora skolan som drivs av den kristna rörelsen Plymouthbröderna.  Rörelsen har både exklusiva, mer slutna, och öppna församlingar. De exklusiva församlingarna håller sig relativt strikt till de regler de har att leva efter; de får inte se på TV eller lyssna radio, läsa vid universitet, rösta eller kandidera i politiska val, ha en livförsäkring, bära vapen, vara medlem i fackförening, gifta sig/vara sammanboende med eller äta tillsammans med icke-medlemmar.

I kvällens Kalla Fakta granskades alltså Plymouthbrödernas skola Labora skolan. Så vitt Religionsfröknarna kunde förstå handlade kritiken om tre huvdsakliga punkter: censur av internet, obehöriga lärare och utebliven information om högskoleprovet. Något skolinspektionen sade sig inte känna till. Övrig kritik som framfördes i programmet riktades snarare mot rörelsens ideologi än mot skolverksamheten; såsom att man måste lämna rörelsen om man väljer att gifta sig med någon utanför den och att ungdomarna inte fick använda dator eller se på film.

Frågan som ställs är om en ”sektskola” ska få drivas med statliga medel. Debatten är viktig och intressant, om än aningen osaklig, tycker Religionsfröknarna. I vilken utsträckning har föräldrar rätt att välja hur de vill uppfostra sina barn? Hur förhåller man sig till andra friskolor som bygger på mindre kontroversiella ideologier, som ex. våra Waldorfskolor (som bygger på Antroposofisk ideologi). En diskussion om likvärdig, och läroplans- och skollagsförenlig, utbildning måste föras i Sverige, och Skolinspektionen måste säkerställa den. Men när det gäller konfessionella skolor måste man akta sig för att inte, som i det här fallet Kalla Fakta, fastna i huruvida man ställer sig bakom ideologin eller finner den väldigt konstig. Vi måste arbeta för öppenhet och dialog med dessa skolor, av nämnda skäl, inte pressa dem till att försvara sin tro – det kan motverka själva syftet.

Missade du kvällens Kalla Fakta finns kvällens program här.

 

Förföljda kristna

Igår kunde man i katolska Signum läsa om hur den nya islamistiska parlamentariska grupperingen al-Adala (rättfärdighet) i Kuwait arbetar för att minimera icke-muslimska grupper i landet. Al-Adala vill införa sharialagar, och den 12 april röstades det igenom ett förslag om att införa dödsstraff mot blasfemi, vilket bland annat innefattar försmädelser mot profeten Muhammed. Al-Adala vill också begränsa/skära ner antalet kultplatser för andra religioner än islam, vilket kommer att innebära färre församlingsplatser och eventuellt förbud mot kyrkor. Kuwaits 350 000 kristna invånare har förmodligen kärvare tider att vänta framöver.

Den 29 april rapporterade bl.a. Svd om en ny terrorattack mot kristna i norra Nigeria där tio gudstjänstbesökare dödades. Det var förmodligen islamistiska gruppen Boko Haram som stod bakom dådet, även om de inte officiellt tagit på sig skulden. Flera hundra kristna civila har dödats under året och under förra året dödades uppemot 1000 kristna i norra Nigeria av Boko Haram, vilka vill ”rensa” landet från kristna.

Situationen i dessa två länder klassas ändå inte som de allvarligaste för kristna, globalt sett. Enligt organisationen Open Doors kartläggning trakasseras kristna i 2/3 av världens länder. Man har upprättat en lista, och då hamnar Kuwait på 30:e plats av de länder där det innebär risk för förföljelse om man är kristen. Norra Nigeria hamnar på 13:e plats. Högst hamnar Nordkorea enligt Open Doors. I en artikel i Världen idag från december 2011 anges att mellan 50 000 och 70 000 norkoreanska kristna sitter i fångläger på grund av sin tro, då tillbedjan av någon annan än den Store Ledaren (alltså diktatorn) är förbjuden.

Religionsfrihet är långt ifrån en realitet i majoriteten av världens länder, liksom övrig yttrandefrihet och möjligheten att leva det liv man vill. Att inskränka människors inställning till existentiella frågor och förfölja oliktänkande är inte hållbart i en demokrati, anser Religionsfröknarna. Måtte vi aldrig hamna där igen i vårt land.