Möten med religiösa företrädare

Idag har Religionsfröknarna varit och pratat om ”Möten med religiösa företrädare” på Högskolan Dalarna i Falun.
20131007-193318.jpg

Inledde gjorde religionslärare från Mora, som berättade om sitt koncept kring en religionsdag där elever under en dag får träffa en rad olika företrädare för olika religioner och livsåskådningar. En dag som de genomfört i 13 år, och de hade därmed massor av goda råd och tips, fallgropar men också vinster.

Vi tog vid och berättade kort om vad vi gör för att skapa möten; studiebesök, lektionsbesök och vår religionsdag, som inspirerats av just Moras, för att sedan gå in på virtuella möten, dels genom de intervjuer vi lägger ut här på sidan och dels om virtuella studiebesök i religiösa byggnader, religiösa TV-program och kanaler, nätsända gudstjänster, spel på nätet och så demonstrerade vi vår senaste idé som ännu inte genomförts med elever utan bara testkörts av oss; hangouts. Högskolans teknik ville däremot tyvärr inte riktigt samarbeta…så vi fick lägga in en liten kaffepaus och lösa vår uppkoppling med hjälp av våra mobiler istället…men till slut så!

20131007-194505.jpg
Lite tekniska problem

Vi kopplade upp oss på Google hangout och ringde upp Yogindra, John Doherty, som befann sig i Govindas templet i Stockholm. Yogindra berättade lite om rörelsen och om hur man skulle kunna använda hangout med elever. Med datorn visade han också runt i templet. Ett jättespännande sätt att skapa personliga möten men över nätet, och vi kan se att det skulle kunna användas på många olika sätt.

20131007-191728.jpg
Hangout med Yogindra från Krishna-rörelsen

Efter oss tog David Lifmark och Torsten Blomkvist, lektorer vid Högskolan Dalarna, över för att berätta om sitt framtida forskningsprojekt om möten med religiösa företrädare och undervisningens icke-konfessionalitet/konfessionalitet och om de iakttagelser de gjort när de varit hos oss och observerat. Dagen avslutades med lite samtal och diskussion, men tiden rann iväg och inte mycket utrymme fann kvar för det sistnämnda. Men Religionsfröknarna åkte hem glada över eftermiddagen.

Religionens baksida

För närvarande uppmärksammar  kvinnorättsorganisationer och flera medier ett kvinnoöde i El Salvador. Beatriz är 22 år och väntar sitt andra barn, men graviditeten håller på att leda till hennes död.  Fostret hon bär är kraftigt missbildat och saknar hjärna samt större delen av kraniet, och kommer inte att överleva. Samtidigt har Beatrice drabbats av en sjukdom som gör att graviditeten bryter ner hennes kropp. Bland annat håller hennes njurar  på att förstöras och sannolikt  kommer hon till slut att dö, om man inte aborterar fostret.

Men det tänker man inte göra.

För i El Salvador är abort under inga som helst omständigheter tillåtet, av religiösa skäl.  Den läkare som eventuellt skulle operera henne riskerar 30 års fängelse (liksom Beatriz själv skulle dömas till om hon skulle göra abort). Hon och hennes anhöriga, liksom medicinskt ansvariga läkare, vädjar att låta henne abortera det ändå dödsdömda fostret och låta Beatriz leva. Hon vill så gärna finnas för det barn hon redan har– sin son -  men tiden rinner ifrån henne  medan myndigheterna debatterar hennes fall.

Katolska kyrkan har stort inflytande över lagstiftningen i El Salvador, på gott och – i fall som detta – på ont.

Här kan du läsa mer om fallet.

Den religiösa icke-konfessionella skolan…

Under senare hälften av förra veckan och under denna vecka har det skrivits en del i media om den skola som blivit anmäld till skolinspektionen då de lät eleverna lära sig utöva yoga med syftet att få en lugnare arbetsmiljö. Anmälaren ansåg att detta var religiöst och därmed stred mot skolans krav på icke-konfessionalitet. Anmälaren fick rätt i sak, och därmed får elever inte utöva yoga i skolan. Intressant.

Eller är det? Ja, kanske. För vad är egentligen religion och vad är religiöst? Yoga är en meditationsform med rötter i hindusimen och buddhismen. Absolut. Är det religiöst att utöva yoga? Ja, om det är det måste vi kanske konstatera att hindusimen fått ett rejält uppsving i vårt sekulära Sverige. För visst är det väl så att mer eller mindre varenda träningsanläggning numer erbjuder yoga, som avslappnings- och träningsform. Visserligen inte ledda av någon hinduisk guru, men det var väl knappast yogaövningarna i skolan heller. Är alla dessa människor som idag utövar yoga religiösa? En synnerligen ovetenskaplig förmodan är att den stora majoriteten inte ens tänker på att deras träningsform har religiöst ursprung. Hur det än är med den saken måste man ju ändå, i och med detta, ta sig en funderare kring vad som är religiösa inslag i skolan och därmed borde förbjudas, eller? För hur ska vi göra? Ska barn i svensk, icke-konfessionell, skola få fira påsk och rita påskteckningar? Fira jul? Ska svensk skola ens ha påsk- och jullov och ska de vara lediga på Kristi himmelsfärd? Ska det vara tillåtet att ha examen eller andra samlingar i kyrkan? Sjunga psalm 199 – mer känd som ”Den blomstertid nu kommer”? Skulle vi göra en djupare analys skulle vi förmodligen hitta en rad inslag i vår svenska, icke-konfessionella, skola som har sitt ursprung i religion. Dessa inslag ses dock, av gemene man, inte som religiösa, utan som delar av vår tradition och kultur…ett kulturarv som vi vill föra vidare.

Självklart ska vi ha en icke-konfessionell skola – men vi kanske borde reda ut vad som egentligen är konfessionellt.

Religion farligare än porr?

Förra veckan publicerades artiklar både på SvD och på DN som berättar om den studie som IT-företaget Symantec offentliggjorde förra veckan.  Studien menar att det är större risk att drabbas av virusattacker om man besöker religionssidor än om man porrsurfar. Symantec menar att det i porrindustrin ligger så stora förtjänster att ägarna är mer måna om att hålla eventuella hot borta. Religionsfroknarna som är relativt frekventa religionssurfare höjer ögonbrynen lite, men misstänker att det kanske är lite beroende på vilka sidor man surfar in på. Vilka rörelser det är som haft infekterade sidor framgår inte av studien. Om vi skulle dyka på några ”religionsvirus” därute lovar vi dock att varna för dessa…

Rätten att tro eller inte tro

Igår, den 11 februari, samlades Sveriges interreligiösa råd och undertecknade ett uttalande om religions- och övertygelsefrihet, under Interfaith Harmony Festival på Medborgarplatsen i Stockholm. Religionsfriheten är inskriven i Europakonventionen och i svensk grundlag, och rådet vill värna denna frihet och understryka att religionerna ger ett värdefullt bidrag till samhället då det hör till religionernas väsen och plikt att ta ansvar för det gemensamma bästa. Allas rätt att tro eller inte tro underströks. ”Vi ska tillsammans respektera människors fria val i relation till religion” sa Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd (som också var initiativtagare till rådets bildande 2010). I rådet som undertecknade uttalandet fanns representanter för kristendom, hinduism, buddhism, islam, bahai och sikhism. Samarbete och ömsesidig respekt – en positiv strävan mot ett bra mål tycker religionsfröknarna.

Ny litteratur

Den 8 februari utkom den svenska boken Religion i Latinamerika på Dialogos förlag, skriven av nordiska forskare specialiserade på religionsförhållanden i latinamerika. Under flera hundra år har katolicismen varit dominerande i världsdelen, men den religiösa kartan har blivit mer mångfacetterad bland de 600 miljoner invånarna på senare tid. Av bokens tio delar handlar två om indianska religioner. Historiska tillbakablickar finns, men fokus ligger på nutid. Intressant läsning tror religionsfröknarna.

En bok som utkom i november 2011 fångar också religionsfröknarnas intresse. ”Om det finns någon text som måste läsas vid sidan av Gilgamesh­eposet, de homeriska skrifterna, Bibeln och Koranen, så är det myten om Inanna. Det är magnifik dikt, samtidigt som det är ett religiöst skriftverk, som har haft starka influenser på andra religiösa urkunder i området, exempelvis Bibeln” skriver Maria Schottenius i DN den 2/1 2012. Objektet för hyllningen är Inanna – den flera tusen år gamla sumeriska skriften (från högkulturen i södra Mesopotamien, nuvarande Irak, vilken blomstrade under perioden 4000 till 2000 före vår tideräkning) som nu kommit i kommenterad svensk översättning av Lennart Warring och Taina Kantola. Berättelserna om Inanna är mänsklighetens äldsta bevarade skrivna litteratur och därigenom även den äldsta religiösa urkund man funnit. Gudinnan Inanna nedstiger bland annat till dödsriket där hon blir skändad och plågad till döds och upphängd i en krok. Efter tre dagar och tre nätter återuppstår hon dock från det döda och hämtas upp av två bevingade varelser som Fader Enki skapat. Vi lägger Inanna till ”att-läsa-listan”!

Januaribad

Religionsfröknarna fortsätter arbetet med att bygga upp sidan. Kommande vecka fokuserar vi österländsk religion i allmänhet och hinduism i synnerhet i vår klassrumsundervisning. The Guardian presenterade den 15/1 ett bildspel från rituella bad i Ganges under Makhar Sankranti-festivalen som firar solens återkomst till norra halvklotet. Inspirerande! Se länken

Ett annat bildspel visar ytterligare rituella bad i samband med det rysk-ortodoxa firandet av Epiphania den19 januari. Man firar Jesu dop (samt de tre vise männens besök hos Jesus, Maria och Josef) genom att bada i vatten något kallare än floden Ganges. Se här

Sveriges bidrag till den i övrigt badfriska religiösa världskartan denna månad var att få en ny religion registrerad. ”Det missionerande kopimistsamfundet” bygger sin tro på följande fundament:

  •  Kopiering av information är etiskt rätt.
  • Spridande av information är etiskt rätt.
  • Remixande är en heligare typ av kopiering än den perfekta, digitala kopieringen, då remixande är korskopiering av en mångfald av information.
  • Att kopiera eller remixa information som förmedlats av en annan person ses som en akt av respekt och ett starkt uttryck för acceptans och kopimistisk tro.

Gränserna för vad som idag kan definieras som andlig livsåskådning är… flytande?

En ny sida

Nu har vi äntligen kommit igång med skapandet av www.religionsfroknarna.se. Vi hoppas att sidan ska bli användbar för dig som läser gymnasiets religionskurser och/eller för dig som arbetar som lärare i gymnasieskolans religionskurser. Vår tanke är att samla allt material på ett och samma ställe, lättåtkomligt var man än är.

Sidan är just nu under uppbyggnad och vi kommer kontinuerligt att lägga ut mer material och uppdatera det material som ligger ute.