Religiös slakt

I SVT sändes igår ett reportage som handlade om skäktning, alltså slakt utan bedövning där djuret får halsen avskuren och avblodas medan det lever och är vid medvetande. Metoden är förbjuden i Sverige då den anses vara oskäligt plågsam i förhållande till bedövningsslakt som är gängse norm i vårt land. I övriga europeiska länder medges undantag från bedövningsregeln om slakten är religiös.

Skäktning är den slaktmetod som är religiöst tillåtet inom islam och inom judendom. Muslimer kallar sin slakt för halalslakt (där djuret skall vara vänt mot Mekka och få en bön läst över sig innan skäktning sker) medan den judiska kallas kosherslakt (viktigt här är effektivast möjliga avblodning vilket skäktning medför, eftersom moseböckerna säger att blod är förbjudet att äta). Något som framkom i reportaget var att många europeiska slakterier använder en maskinell skäktningsmetod utan bedövning med hänvisning till det undantag från bedövningsregeln som gäller för religiös slakt, men inte för att fylla behovet av religiöst slaktat kött – det produceras mångdubbelt mer sådant kött mot vad som efterfrågas - utan för att det är enklare och billigare än bedövningsslakt.”Kvalificerat djurplågeri” säger Sveriges veterinärförbund. Se inslag här (varning för starka bilder)

Idag bemöter judiska och muslimska representanter de kritiska röster som höjts mot religiös slakt. Namir Zetali, muslim och VD för ett svenskt halal-styckeri, berättar att halalslakt utförs i Sverige idag, helt inom ramen för svensk lagstiftning. I muslimska skrifter står ingenting om att djuret inte får bedövas – däremot får djuret inte vara dött innan avblodning. Se inslag här

Det judiska synsättet är dock att djuret dör vid slaktbedövning, eftersom bedövningen med slaktmask/slaktpistol gör djuret hjärndött innan det avblodas, även om hjärtat slår. Därför är bedövningsslakt inte kosher – alltså inte tillåtet. Peter Borenstein, judisk rabbin och läkare, anser inte att kosherslakt är plågsammare än bedövningsslakt. Kosherslakt måste utföras manuellt – inte i en automatisk maskin – av en specialutbildad judisk slaktare, och det snabba snittet och avblodningen gör snabbt djuret medvetslöst menar han. De judiska församlingarna och föreningarna i Sverige kräver att det svenska förbudet mot kosherslakt upphävs. Man anser att det är ett antisemitiskt föbud och hänvisar till att det svenska förbudet infördes under 1930-talet, strax efter att Nazi-tyskland lagstiftat emot kosherslakten. Läs mer här

Borde Sverige ändra reglerna angående slakt och göra undantag från bedövningsregeln, eller ska vi stå fast vid att den slaktmetod som idag bedöms vara den minst plågsamma för djuret inte är förhandlingsbar?