Att döda barn..?

En etiskt känslig och högst diskutabel lag röstades idag igenom i Belgien. Dödshjälp för barn. Sedan 2002 tillåter Belgien dödshjälp för vuxna, men nu utvidgas alltså lagen till att omfatta svårt sjuka barn om både barnet, föräldern och även läkare uttrycker sådan vilja. Nederländerna har en lag som tillåter dödshjälp men sätter en nedre gräns på 12 år, men den nya belgiska lagen tillåter alltså dödshjälp oavsett barnets ålder så länge barnet är obotligt sjukt och lidande inte kan förhindras. Kristdemokraterna röstade emot denna lag och religiösa företrädare, kristna, muslimska och judiska ledare, har lämnat in en gemensam deklaration mot lagen skriver SvD. En kristdemokratisk invändning från ledamoten Els van Hoof var att barns hjärnor utvecklas fram till 18 års ålder och att barn därmed inte är kapabla att fatta ett sådant beslut skriver SVT och har också intervjuat en läkare som ställer sig kritisk till lagen och menar att man i princip alltid kan ge smärtlindring och att hon aldrig mött ett barn som vill dö.

En mycket svår diskussion tycker Religionsfröknarna som är lite förvånade över att lagen passerade med så pass stor marginal som den gjorde; dödshjälp i sig är ju en etisk fråga att vrida och vända på och om det då gäller barn, som ju faktiskt kanske inte fullt ut kan förstå konsekvenserna av ett sådant beslut eller som kanske inte ens riktigt förstår det definitiva med döden, gör ju frågan än mer komplex.

Hur resonerar du?

 

 

Religionens baksida

För närvarande uppmärksammar  kvinnorättsorganisationer och flera medier ett kvinnoöde i El Salvador. Beatriz är 22 år och väntar sitt andra barn, men graviditeten håller på att leda till hennes död.  Fostret hon bär är kraftigt missbildat och saknar hjärna samt större delen av kraniet, och kommer inte att överleva. Samtidigt har Beatrice drabbats av en sjukdom som gör att graviditeten bryter ner hennes kropp. Bland annat håller hennes njurar  på att förstöras och sannolikt  kommer hon till slut att dö, om man inte aborterar fostret.

Men det tänker man inte göra.

För i El Salvador är abort under inga som helst omständigheter tillåtet, av religiösa skäl.  Den läkare som eventuellt skulle operera henne riskerar 30 års fängelse (liksom Beatriz själv skulle dömas till om hon skulle göra abort). Hon och hennes anhöriga, liksom medicinskt ansvariga läkare, vädjar att låta henne abortera det ändå dödsdömda fostret och låta Beatriz leva. Hon vill så gärna finnas för det barn hon redan har– sin son -  men tiden rinner ifrån henne  medan myndigheterna debatterar hennes fall.

Katolska kyrkan har stort inflytande över lagstiftningen i El Salvador, på gott och – i fall som detta – på ont.

Här kan du läsa mer om fallet.

Fotboll och homofobi

Idag har vår skola gästats av skådespelaren Mårten Svedberg som framförde sin enmansföreställning ”Fotbollsbögen”. En engagerande pjäs som handlade om diskriminerande attityder, mobbning och homofobi som kan förekomma i lagidrotter som fotboll – och inte bara där (jargongen kan nog förekomma även i många andra sammanhang).

Pjäsen var, på mer än ett plan, naken, direkt och träffsäker. Vi vågar påstå att ingen lämnade lokalen oberörd. Funderingar och diskussioner om respekt och tolerans  följer på detta. Se ”Fotbollsbögen” om du har möjlighet!

 

Religiös slakt

I SVT sändes igår ett reportage som handlade om skäktning, alltså slakt utan bedövning där djuret får halsen avskuren och avblodas medan det lever och är vid medvetande. Metoden är förbjuden i Sverige då den anses vara oskäligt plågsam i förhållande till bedövningsslakt som är gängse norm i vårt land. I övriga europeiska länder medges undantag från bedövningsregeln om slakten är religiös.

Skäktning är den slaktmetod som är religiöst tillåtet inom islam och inom judendom. Muslimer kallar sin slakt för halalslakt (där djuret skall vara vänt mot Mekka och få en bön läst över sig innan skäktning sker) medan den judiska kallas kosherslakt (viktigt här är effektivast möjliga avblodning vilket skäktning medför, eftersom moseböckerna säger att blod är förbjudet att äta). Något som framkom i reportaget var att många europeiska slakterier använder en maskinell skäktningsmetod utan bedövning med hänvisning till det undantag från bedövningsregeln som gäller för religiös slakt, men inte för att fylla behovet av religiöst slaktat kött – det produceras mångdubbelt mer sådant kött mot vad som efterfrågas - utan för att det är enklare och billigare än bedövningsslakt.”Kvalificerat djurplågeri” säger Sveriges veterinärförbund. Se inslag här (varning för starka bilder)

Idag bemöter judiska och muslimska representanter de kritiska röster som höjts mot religiös slakt. Namir Zetali, muslim och VD för ett svenskt halal-styckeri, berättar att halalslakt utförs i Sverige idag, helt inom ramen för svensk lagstiftning. I muslimska skrifter står ingenting om att djuret inte får bedövas – däremot får djuret inte vara dött innan avblodning. Se inslag här

Det judiska synsättet är dock att djuret dör vid slaktbedövning, eftersom bedövningen med slaktmask/slaktpistol gör djuret hjärndött innan det avblodas, även om hjärtat slår. Därför är bedövningsslakt inte kosher – alltså inte tillåtet. Peter Borenstein, judisk rabbin och läkare, anser inte att kosherslakt är plågsammare än bedövningsslakt. Kosherslakt måste utföras manuellt – inte i en automatisk maskin – av en specialutbildad judisk slaktare, och det snabba snittet och avblodningen gör snabbt djuret medvetslöst menar han. De judiska församlingarna och föreningarna i Sverige kräver att det svenska förbudet mot kosherslakt upphävs. Man anser att det är ett antisemitiskt föbud och hänvisar till att det svenska förbudet infördes under 1930-talet, strax efter att Nazi-tyskland lagstiftat emot kosherslakten. Läs mer här

Borde Sverige ändra reglerna angående slakt och göra undantag från bedövningsregeln, eller ska vi stå fast vid att den slaktmetod som idag bedöms vara den minst plågsamma för djuret inte är förhandlingsbar?